Fundacja Pro Militaris

Fundacja działa na podstawie następujących aktów prawnych i porozumień: